Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player ยินดีต้อนรับ................ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
 


โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลกและวันอัฏฐมีบูชา ประจำป [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 65 


โครงการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครัวเรือนยากจน [ 2 มิ.ย. 2558 ]   อ่าน 51 


โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียนของตำบลหนองหลวง อายุ 3-5 ขวบ [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 184 
  
 
 
มะพร้าวเสวย

  
 
 
อบต.หนองหลวง

  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552