ยินดีต้อนรับ................ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
 


โครงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 21 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 8 


ช่วยเหลือบ้านนายทิม คำบรรลือ เหตุเกิดจากไฟไหม้บ้าน [ 6 ต.ค. 2559 ]   อ่าน 479 


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบ ด้านการป้องกันการทุจริต ปี 2559 [ 27 ก.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
  
 
 
มะพร้าวเสวย

  
 
 
อบต.หนองหลวง

  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552