ยินดีต้อนรับ................ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
 
 
 
รองนายกประจวบ วิชัย ประธานในพิธี
นายธนากร เจนจบ ครูผู้ฝึกสอน
นายกเฉลา สงขัย ให้กำลังใจแก่ผู้ฝึกอบรม
ผลงานประดิษฐ์พานบายศรี
รองนายกฯ มอบประกาศนียบัตร
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
โครงการฝึกอบรมอาชีพการประดิษฐ์พานบายศรี  
 

เทศบาลตำบลช่องลม ได้เล็งเห็นความสำคัญการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม ประเพณีในท้องถิ่น ผสมผสานกับการนำวัสดุทางธรรมชาติมาใช้ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น และเป็นการอนุรักษ์ศิลปะการประดิษฐ์พานบายศรีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ให้คงอยู่คู่กับท้องถิ่นสืบต่อไป

กองสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพการประดิษฐ์พานบายศรี ให้แก่ กลุ่มสตรีและเยาวชนภายในตำบลช่องลม จำนวน 26 คน เพื่อฝีกอาชีพ เสริมสร้างงาน ความรู้ ทักษะ ให้สามารถประกอบอาชีพในชุมชนได้อย่างยั่งยืนและสืบทอดต่อไป อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริมให้แก่ประชาชน และเยาวชนในเขตพื้นที่อีกด้วย


 

ข่าว ณ. วันที่ 31 ส.ค. 2554 เวลา 16.23 น. โดย คุณ ปารณีย์ แพงมี

ผู้เข้าชม 2781 ท่าน

 
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย