ยินดีต้อนรับ................ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
 
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ยาเสพติดให้แก่เด็ก
 
โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556  
 

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556 ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 -5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้เล็งเห็นว่าการพัฒนาคนในสังคมให้เป็นคนดีและห่างไกลจาก ยาเสพติดเป็นการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ร่วมกับสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และสถานีตำรวจภูธรลานกระบือ ได้ดำเนินการตาม “ โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่เด็กและเยาวชนในสถานศึกษาในพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2556”
จัดให้ข้าราชการตำรวจที่สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตร (ตำรวจ D.A.R.E) เข้าทำการสอนให้แก่เด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนซึ่งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามเนื้อหาสาระของหลักสูตรD.A.R.มีจำนวน 3 แห่ง
- โรงเรียนบ้านหนองหลวง
- โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง
- โรงเรียนบ้านบึงมาลย์

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มี.ค. 2556 เวลา 22.38 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 559 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย