ยินดีต้อนรับ................ สู่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
 
 
ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา
 
โครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ประจำปี 2556 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร  
 

ในเดือนสิงหาคม 2556 จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา ปัญหาความขัดแย้งและความคิดแตกแยกทางการเมือง รวมถึงปัญหายาเสพติดที่กลับมาแพร่ระบาดอีกครั้ง ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติภัยและสาธารณภัยต่างๆตามมา โดยเฉพาะอัคคีภัยที่เกิดจากการรอบวางเพลิงเผาสถานศึกษาและสถานที่ราชการต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จึงได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา ให้กับคณะครู นักเรียน และบุคลากรในสถานศึกษา ทั้ง 8 แห่ง ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 ส.ค. 2556 เวลา 13.25 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 419 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย