หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
  
 
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
งบรายรับ-รายจ่าย ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 16  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 17  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ต่อ) [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 15  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 55  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 37  
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 9 ต.ค. 2562 ]  อ่าน : 46  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 (แผนการใช้จ่ายเงิน) [ 18 มิ.ย. 2562 ]  อ่าน : 41  
 
วารสาร 60 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 52  
 
  (1)     2      3      4   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711 ,
       087-842-8829