หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นายน้อย พะโยม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 087 - 8428829
 
 


นายสุรพล หนองหลวง
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 087 - 1966474


นายวิเชียร บดีรัฐ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 087 - 8450863
 
 


นายบุญเลิศ ปิ่นเพชร
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
โทร : 089 - 7026114
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711 ,
       087-842-8829