หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจ วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า [ 26 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 12 


ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร [ 19 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 16 


โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 16 ก.ย. 2565 ]   อ่าน 10 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829