องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
 • 1.)
  ใบแจ้งหนี้ค่าขยะ
 • 2.)
  สลิปการโอน
  โอนเข้า ธนาคารกรุงไทย
  เลขที่ 634-6-011227
  ชื่อบัญชี : อบต.หนองหลวงเพื่อรับชำระภาษีท้องถิ่น