หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงาน ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) จำนวน ๘ รายการ สำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (สายบ้านบึงมาลย์) หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 18 ม.ค. 2566 ]จ้างโครงการร้องทุกข์วางท่อระบายน้ำ PVC ? ๘ นิ้ว ชั้น ๘.๕ หมู่ ๑ บ้านหนองปากดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากบ้านนางเรณู คงสุข ถึงบริเวณบ้าน นางน้อย เฉียงเมือง) หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ม.ค. 2566 ]ซื้อของรางวัลสำหรับผู้แข่งขันกีฬาโครงการส่งเริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 ม.ค. 2566 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 11 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาเครื่องเสียงและจัดสถานที่ตามโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 ม.ค. 2566 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 67
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829