หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดผิวเรียบ (cape seal) สายหนองมะเกาะ ถึง ปรือกระเทียม หมู่ที่ 3 บ้านหนองมะเกาะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 12 ก.พ. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๕-๐๐๓ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๗ - บ้านวังสระทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลวง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 31 ม.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี pavement in-place recycling) รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ ๘๕-๐๐๓ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๗ - บ้านวังสระทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลวง ๑ สาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง เริ่มจากที่นานายเสอื้อน นุ่มเกลี้ยง ถึงที่นานางณรงค์ แย้มสรวล หมู่ที่ ๓ บ้านหนองมะเกาะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนายสด เผือกอ่อน ถึงบ้านนายชยกร ยอดโยม หมู่ที่ ๑๓ บ้านปรือกระเทียม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ม.ค. 2563 ]ซื้อชุดกีฬาตามโครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาประเพณีสัมพันธ์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ ๑๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ม.ค. 2563 ]ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 ม.ค. 2563 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยางหมู่บ้านถึงบริเวณบ้านนายก้อง รอดภัย หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ย้ายถังประปารูปทรงแชมเปญ หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำหรับเด็กและเยาวชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ธ.ค. 2562 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711