หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แดง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ต.ค. 2565 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเริ่มจากบริเวณบ้านนายสุภาพ ยศสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประเภทยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หนองหลวง จำนวน ๘ โรงเรียน ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง สำนักปลัดฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]เช่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 ต.ค. 2565 ]จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 3 ต.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง [ 3 ต.ค. 2565 ]โครงการก่อสร้างลานตากข้าวชุมชน หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง [ 3 ต.ค. 2565 ]โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (เริ่มจากบ้านนางเรณู คงสุข ถึงบริเวณบ้าน นางน้อย เฉียงเมือง) หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง [ 3 ต.ค. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 57
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829