หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


จ้างโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 - 25 และ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]ซื้อโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ระหว่างวันที่ 24 - 25 และ 27 - 28 พฤศจิกายน 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สายบ้านสุรเดชสามัคคีถึงเขตบ้านหนองหลวง หมู่ที่ 12 บ้านสุรเดชสามัคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก เริ่มจากบ้านนายตง นุ่มเกลี้ยง ถึงบ้านนายอำนาจ เที่ยงดี หมู่ที่ 2 บ้านลำมะโกรก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเรือง อินเมฆถึงบ้านนางกุหลาบ รักสิงห์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 275 ลบ.ม. หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดผิวเรียบ (cape seal) สายสุรเดชสามัคคี - หนองละมั่งทอง หมู่ที่ 12 บ้านสุรเดชสามัคคี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ย. 2562 ]จ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4 บ้านบึงมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 พ.ย. 2562 ]

  (1)     2      3      4