หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (ที่นอนพร้อมหมอน 30 ผืน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ก.ค. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดผิวเรียบ (cape seal) สายหนองเดื่อถึงสามลาย หมู่ที่ 14 บ้านหนองเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.ค. 2563 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบึงมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หนองหลวง และศพด.บต.หนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หนองหลวง และศพด.บต.หนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 มิ.ย. 2563 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิดผิวเรียบ (cape seal) สายหนองเดื่อถึงสามลาย หมู่ที่ 14 บ้านหนองเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังปรับเกลี่ยแต่ง ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 220 ลบ.ม. หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศของสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 19 มิ.ย. 2563 ]จ้างโครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง กพ.ถ ๘๕ ๐๐๓ บ้านหนองไม้แดง หมู่ที่ ๗ ถึงบ้านวังสระทอง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหลวง หมู่ที่ ๔ บ้านบึงมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการซ่อมแซมบ้านเรือน ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน จำนวน ๒๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 17 มิ.ย. 2563 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 11
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711