หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
วิธีการจัดหา :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายบ้านใหม่สามัคคี ถึง บ้านวังสระทอง หมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 24 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายบ้านใหม่สามัคคี ถึง บ้านวังสระทอง หมู่ที่ 10 บ้านวังสระทอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 10 พ.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal เริ่มจากบริเวณบ้านนางน้อย เฉียงเมือง ถึงบริเวณบ้านนายเฉลา บุญธรรม หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 19 เม.ย. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ. 85 - 004 บ้านหนองปากดง - บ้านลำมะโกรก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,198 เมตร หนา 0.04 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,386 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 5 มี.ค. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายหนองเดื่อ ถึง บึงมาลย์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเดื่อ ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 600 เมตร ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเดื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 1 ก.พ. 2562 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงลำมะโกรก หมู่ที่ 2 บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 25 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายสะเดางาม ถึง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายเลียบคลองวังน้ำเย็น หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 6 ธ.ค. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายบ้านปรือกระเทียม - บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 13 บ้านปรือกระเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 26 พ.ย. 2561 ]ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายเลียบคลองวังน้ำเย็น หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 21 พ.ย. 2561 ]

  (1)     2