หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 21 ต.ค. 2564 ]ทำแผ่นป้ายไวนิลเพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น(สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 21 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายปรือกระเทียม-หนองมะเกาะ (ต่อจากเดิม) หมู่ ๑๓ บ้านปรือกระเทียม [ 18 ต.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้ในโครงการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 ต.ค. 2564 ]โครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ (CAPE SEAL) สายหนองหลวง(ทุ่งน้อย) - สุรเดชสามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง [ 4 ต.ค. 2564 ]โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของอบต.หนองหลวง [ 4 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของกองคลังประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]เช่าเครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 1 ต.ค. 2564 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 28
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711