หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 12 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขยายเขตท่อเมนประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ และ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 11 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการปรับปรุงอาคารบ้านพักข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(หมึก)จำนวน ๔ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 10 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 พ.ค. 2565 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลอง เริ่มจากที่นานายจง รอดกสิกรรม ถึงที่นานายเลี้ยง รอดกสิกรรม หมู่ที่ ๔ บ้านบึงมาลย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 พ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะเหล็ก ขนาด ๔ ฟุต จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน ฉากกั้น (ปาติชั่น) จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 28 เม.ย. 2565 ]

  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 43
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829