หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
    ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.หัวถนน   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 6430 กำแพงเพชร จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชัยมงคล ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวนเด็ก 53 คนๆละ 21 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าช้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวนเด็ก 18 คนๆละ 21 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบึงหล่ม ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวนเด็ก 20 คนๆละ 21 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.คลองน้ำไหล   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่สอด ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 จำนวนเด็ก 34 คนๆละ 21 บาท จำนวน 11 วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณถนนเทศบาล ซอยนางดำ ปั้นแพร ม.3 ต.ป่าพุทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12 พ.ค. 2565
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
ทต.ขาณุวรลักษบุรี   จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ภาคเรียนที่ 1/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.ป่าพุทรา   จ้างโครงการก่อสร้างเสา และ ติดตั้งเสียงหอกระจายข่าว หมู่ที่ 8 พร้อมอุปกรณ์ ลำโพงฮอร์น พร้อมยูนิต จำนวน 4 ยูนิต ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 5 ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
อบต.ป่าพุทรา   จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 2,200 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,608
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829