หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
    ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทม.ปางมะค่า   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหัวฝาย - ร่วมบ้านตลุกข่อยน้ำ หมู่ที่ ๒๔ ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.ทุ่งทราย   จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองไม้กอง   โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองไม้กอง   โครงการต่อเติมอาคารสำนักงาน ณ ที่ทำการ อบต.หนองไม้กอง 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองไม้กอง   โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ อบต.หนองไม้กอง 5 ต.ค. 2565
อบต.ดอนแตง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหมู่ที่ 5 บ้านดอนโค้ง-หมู่ที่ 6 บ้านดงประดา ต่อถนนคอนกรีตเดิม ตำบลดอนแตง กว้าง 4.00 เมตร ยาว 615 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างล่ะ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460 ตารางเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
ทต.คลองลานพัฒนา   ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
ทต.ลานกระบือ   ซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลลานกระบือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังสายเลียบคันคลอง หมู่ที่ ๗ บ้านหนองไม้แดง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
อบต.หนองหลวง   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรัง สายเริ่มจากบริเวณบ้านนายสุภาพ ยศสูงเนิน ถึงถนนลาดยาง หมู่ที่ ๘ บ้านประดาเจ็ดรัง ตำบลหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 ต.ค. 2565
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,232
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829