หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
    ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
ทต.สลกบาตร   ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ระวังหินกระเด็นใส่ กำลังตัดหญ้า จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.สลกบาตร   ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ระวังหินกระเด็นใส่ กำลังตัดหญ้า จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.สลกบาตร   ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ (กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.สลกบาตร   ซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ระวังหินกระเด็นใส่ กำลังตัดหญ้า จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.กำแพงเพชร   ซื้อวัสดุอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้นำชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทม.กำแพงเพชร   จ้างเหมารถบัสปรับอากาศชั้น ๑ เพื่อไปจัดนิทรรศการฯ จังหวัดน่าน จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.คลองแม่ลาย   ซื้อโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.คลองแม่ลาย   จ้างซักผ้าม่านห้องประชุมสภาฯและห้องนายกเทศมนตรีฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
ทต.คลองแม่ลาย   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้่างปรับปรุงถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง กพ.ถ.๗-๐๐๑๒ ถนนเทศบาล ๕ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองแม่ลาย ตำบลคลองแม่่ลาย อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27 ม.ค. 2566
ทม.ปางมะค่า   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 2,607
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829