หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
    ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
 
 
 
ประเภทประกาศ :
หน่วยงาน :
ตั้งแต่วันที่ :   ถึงวันที่ :
ค้นหา : ล้างตัวเลือกการค้นหา
 
ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่
 
อบต.ท่าไม้   จ้างเหมาถ่ายเอกสารและเย็บมุมร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และเข้าเล่มสันกาวข้อบัญญัติประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.โพธิ์ทอง   ซื้อเก้าอี้ประชุมพนักพิงเตี้ย สวิงหลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
ทต.คลองลานพัฒนา   จ้างซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.คล. 416 - 60 - 0343 (งานป้องกันฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.สักงาม   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ให้กับโรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จำนวน 7 โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 ? 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 709 คน ระยะเวลา 22 วัน จำนวน 15,598 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.สักงาม   ซื้ออาหารเสริม(นม)ศพด. ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสักงาม จำนวน 5 ศูนย์ ตั้งแต่วันที่ 1 30 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 164 คน ระยะเวลา 22 วัน จำนวน 3,608 กล่อง ราคากล่องละ 7.82 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,214.56 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.วังควง   จ้างจัดทำป้ายสำหรับติดประกาศประจำหน่วยเลือกตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.วังควง   ซื้อวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.วังควง   ซื้อหมึกพิมพ์และกระดาษต่อเนื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.มหาชัย   ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับงานเลือกตั้ง (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ต.ค. 2564
อบต.หนองไม้กอง   โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๐ 25 ต.ค. 2564
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 1,046
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711