หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 

 
 
 
กพ 0023.5/ว582 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว0053 ส่งรายละเอียดการโอนเงินรายได้ ประจำเดือนธันวาคม 2562  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว0054 การนำส่งเงินรายได้ให้แก่ อปท  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.5/ว0055 การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียมให้ อปท.  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 571 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 เพิ่มเติม เดือนมกราคม 2563  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 572 แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งวดที่ 2 จำนวน 3 เดือน เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 2563  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
กพ 0023.3/ว 570 ขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อม เฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่  [ 3 ก.พ. 2563 ]   
 
   1      2     (3)     4      5      6     ....หน้าสุดท้าย >> 1820
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711