หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้ง [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 2 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 0 


อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อสม.ตำบลหนองหลวง ที่จะเข้าอยู่เวรเพื่อปฏิบัติหน้า [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 3 


จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 7 


จิตอาสาปลูกป่าสวนป่าหนองหลวง [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานที่ควบคุมโรคที่ภาครับจัดตั้งขึ้นในระดับตำบล(Local [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 9 


ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลหนองหลวง [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


ประชุมหารือแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ให้กับประชาชนตำบลหนองหลวงที่ยังไม่ได้ร [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


ประชุมหารือแนวทางการเปิดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 8 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 17 


รับนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการจาก นายสมเกียรติ ชื่นอยู่ นายอำเภอลานกระบือ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 14 


ร่วมฉีดวัคซีนโควิด-19 ณ โรงพยาบาลลานกระบือ [ 14 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 


ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ของทางอำเภอลานกระบือ [ 7 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 


โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2563 [ 28 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 46 


โครงการขอรับการสนับสนุนการปรับสภาพที่อยู่อาศัยเพื่อเอื้อต่อการดำรงชีวิตอิสระสำหร [ 12 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 44 


โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021 ระดับ [ 7 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 41 


ออกตรวจสอบและกำจัดแมลงปีกแข็งให้ชาวบ้าน [ 3 พ.ค. 2564 ]   อ่าน 29 


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอ่อนหวาน ประจำปี 2564 [ 28 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 36 


กิจกรรมแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์และโปร่งใสในองค์กร และร่วมปฏิญา [ 20 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 34 


โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ 19 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 41 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ข [ 3 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 54 


การทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 34 


พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 52 
    

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
    
       
 
เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 30484  ตอบ 43  
การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.หนองหลวง (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 1  
ตำแหน่งพนักงานจ้าง (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 71  ตอบ 1  
 
    
       
 
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (30 ก.ค. 2564)    อ่าน 1980  ตอบ 0
อบต.หัวถนน การรับโอนพนักงานส่วนตำบล (30 ก.ค. 2564)    อ่าน 55  ตอบ 1
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (28 ก.ค. 2564)    อ่าน 2123  ตอบ 16
อบต.โนนพลวง เว็บไซต์ อบต.โนนพลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ก.ค. 2564)    อ่าน 10159  ตอบ 18
อบต.คลองขลุง สอบถาม (26 ก.ค. 2564)    อ่าน 1435  ตอบ 2
อบต.คลองขลุง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (25 ก.ค. 2564)    อ่าน 1545  ตอบ 157
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.ค. 2564)    อ่าน 812  ตอบ 18
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (23 ก.ค. 2564)    อ่าน 3870  ตอบ 121
ทต.ขาณุวรลักษบุรี รับโอน/ย้าย นักประชาสัมพันธ์ (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 1338  ตอบ 0
ทต.ขาณุวรลักษบุรี มีเชื้อเห็ดไหม (21 ก.ค. 2564)    อ่าน 470  ตอบ 1
 
    

 
 
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านลำมะโกรก [ 21 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 5 
ประกาศมาตรการลดการใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 29 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 20 

วัดสว่างอารมณ์
 
 
 
  
 
อบต.ถาวรวัฒนา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้ [ 22 ต.ค. 2564 ]    อ่าน 2 
อบต.คลองน้ำไหล ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บมุม ฝ่ายนโยบายและแผน เพื่อปร [ 30 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 4 
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น(ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1640  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาหลักสูตรและชุดเครื่องมือการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อสำหรับผู้นำท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1639  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1629 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่พร้อมรับโอน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1642  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีโรงเรียนในสังกัดรายงานข้อมูลตามแบบรายงานที่กำหนด สน.บถ. มท 0809.4/ว1622 [เอกสารแนบ]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) งวดที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10617-10645 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10646-10706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10613-10616 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/10609-10612 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การเสวนาหัวข้อ (เรียนวิทย์-คณิต บนฐานสมรรถนะด้วยสื่อดิจิทัล) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1643  [ 2 ส.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง (การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1610 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 6/2564 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1625 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
การคัดเลือกและประเมินผลงานของท้องถิ่นอำเภอ ประจำปี พ.ศ. 2564 กพร. มท 0812/ว1630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ส.ค. 2564 ]
แจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1626 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก กม. มท 0804.4/ว1613  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การมีกิจกรรมทางกายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว1619  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 กศ. มท 0816.5/ว1621 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ค. 2564 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อรับรองการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา(โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1592  [ 30 ก.ค. 2564 ]
 
 


จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอ [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ให้กับโรงเรียนใน [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนา [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอ [ 30 ก.ค. 2564 ]จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอ [ 30 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ สถา [ 29 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ,ผู้ก [ 27 ก.ค. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานก [ 20 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอย) ของกองช่าง โดยวิธีเฉพ [ 15 ก.ค. 2564 ]จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดผิวเรียบ ( [ 14 ก.ค. 2564 ]ซื้อเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ ๗๕% เพื่อป้องกันโรคติดต่อ [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ของฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ จำนวน [ 12 ก.ค. 2564 ]ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ของกองคลัง จำนวน ๙ รายการ [ 9 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๘ รายก [ 9 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนคอนก [ 6 ก.ค. 2564 ]จ้างโครงการซ่อมแซมระบบประปาภายในองค์การบริหารส่วนต [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อทรายอะเบทตามโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือด [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 2 ก.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม) ประเภทยูเอชที ให้กับโรงเรียนในเ [ 30 มิ.ย. 2564 ]อาหารเสริม(นม) ประเภทยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเ [ 30 มิ.ย. 2564 ]

 
 


อบต.ปางตาไว จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านไพรสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุในโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุขการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพเด็ก [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บจ 4790 กำแพงเพช [ 2 ส.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างทำรางน้ำฝนและท่อระบายน้ำรางน้ำฝน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา โด [ 2 ส.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาถ่ายเอกสารจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวนแผนประจำปีงบประม [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล จ้างเหมาถ่ายเอกสาร พร้อมเย็บมุม ฝ่ายนโยบายและแผนงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉ [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.คลองน้ำไหล ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 เค [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ ผู้กักตัวในสนามที่กั [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ให้กับโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ อบต.หนองหล [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้ออาหารเสริม (นม) ประเภทยูเอชที ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองหลวง ประจำเด [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ ผู้กักตัวในสนามที่กั [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างจ้างเหมาทำอาหารพร้อมน้ำดื่ม โรงพยาบาลสนามอำเภอลานกระบือ ผู้กักตัวในสนามที่กั [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการขุดเจาะบ่อน้ำตื้นบริเวณบ้านผู้ใหญ่บุญเลิศ เชียงสิน หมู่ที่ ๑๑ บ้า [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านนางโค แมลงภู่ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองหินเตาปูน ต. [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการขุดบ่อน้ำตื้น บ้านนางชอุ้ม ครุฑแก้ว หมู่ที่ ๖ บ้านหนองน้ำใส ต.พ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลูกรังพร้อมบดอัดแน่น หมู่ที่ ๑๑ บ้าหนองหินเตาปูน อำเภ [ 30 ก.ค. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างเหมาทำป้ายอะคริลิคที่จอดรถของคณะผู้บริหาร,ปลัดเทศบาล และรองปลัดเทศบาล จำนวน [ 30 ก.ค. 2564 ]อบต.ท่าขุนราม ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (สายริมเหมือ [ 30 ก.ค. 2564 ]

 
 
     
 
กพ 0023.3/ว 3571 แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดองคืกรปกครองสว่นท้องถิ่น (ดู : 10)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3573 ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศการสืบสร้างสุข (ดู : 6)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3572 การบริหารจัดการและการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรุงรักษาถนนและสะพานที่องคืกรปกคอรงส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการถ่ายโอนจากส่วนราชการ (ดู : 5)  [ 2 ส.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3537 การปฏิบัติงานในการเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด่านชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 1) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3525 มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพิ่มเติม (ดู : 4)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3526 การจัดสรรงบประมาณรายยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 9)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3524 การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ดู : 7)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3536 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 9)  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.4/00339 การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น (ดู : 20) [ แนบ1 ]  [ 30 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3494 การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 12)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 3493 กฎกระทรวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2564 (ดู : 8)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว370 ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมิถุนายน 2564 (ดู : 0)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว369 บัญชีนวัตกรรมไทย (ดู : 1)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3534 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 3 (ดู : 8)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3533 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 5)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3532 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยาภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน2564) (ดู : 7)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3531 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564) (ดู : 7)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว3535 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต)ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 ให้แก้ อปท. (ดู : 10)  [ 29 ก.ค. 2564 ]    
กพ0023.3/ว 3465 การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครอง่สวนท้องถิ่นในการป้องหัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ (ดู : 3)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 3466 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) (ดู : 7)  [ 23 ก.ค. 2564 ]  
    
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอกำลัง
อปพร.
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
แบบคำร้องขอรับบริการสนับสนุน
น้ำอุปโภคบริโภค
แบบคำร้องขอซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
แบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ระบบสอบถามการชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
 
 


เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711 ,
       087-842-8829