หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการปฐมพยาบาล และช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน ข [ 3 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 6 


การทำยาหม่องสมุนไพรเพื่อสุขภาพ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


พิธีมอบประกาศนียบัตร บัณฑิตน้อย รุ่นที่ 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบ [ 31 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 9 


ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กป [ 25 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 4 


เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงนโยบายการปฏิบัติงานแก่ อปพร.ประจำปี 2564 [ 22 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


โครงการถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เยาวชนตำบลหนองหลวง [ 19 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


การประชุมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดซื้อ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใ วิธีการฉีดวัคซีนป้องกันเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้ [ 17 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 13 


ครงการส่งเสริมการทำเกษตรที่ปลอดภัยทางอาหาร การปลูกผักสวนครัวเพื่อความมั่นคงทางอา [ 8 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 17 


การซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหน [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย [ 3 มี.ค. 2564 ]   อ่าน 16 


โครงการป้องกันและชะลอภาวะไตเสื่อมในผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงตำบลหนองหลวง [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 21 


โครงการลูกเสือน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 25 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 22 


โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2021 [ 22 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 25 


การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอลาน [ 19 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 


โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมคำบลแบบบูรณาการ [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 28 


การประชุมพนักงาน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 19 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 1 ครั้ง [ 16 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 24 


โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเด็กและเยาวชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 24 


การประชุมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราช [ 10 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 24 


โครงการเซปักตะกร้อบึงมาลย์คัพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 32 


โครงการฟุตบอลประเพณีบึงมาลย์คัพ ครั้งที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]   อ่าน 30 


การแข่งขันฟุตบอลยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี Lankrabue U12 League ครั้งที่ 6 [ 26 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 11 


ต้อนรับคณะกรรมการประเมินและติดตามการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น [ 21 ม.ค. 2564 ]   อ่าน 39 
    

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
    
       
 
เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 30220  ตอบ 43  
การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.หนองหลวง (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 13  ตอบ 1  
ตำแหน่งพนักงานจ้าง (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 1  
 
    
       
 
ทต.ทุ่งทราย test01 (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.ทุ่งทราย test (10 เม.ย. 2564)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 1844  ตอบ 29
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (8 เม.ย. 2564)    อ่าน 3172  ตอบ 99
อบต.นครชุม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (7 เม.ย. 2564)    อ่าน 634  ตอบ 8
อบต.หนองหลวง เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 30220  ตอบ 43
ทม.หนองปลิง แบบคำขอถังขยะ (5 เม.ย. 2564)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.บึงทับแรต ตอบแบบประเมินผลการทำงานของอบต.บึงทับแรต (4 เม.ย. 2564)    อ่าน 74  ตอบ 1
ทต.วังยาง สาระน่ารู้01 (2 เม.ย. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.คลองน้ำไหล เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองน้ำไหล อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้ว (2 เม.ย. 2564)    อ่าน 20308  ตอบ 77
 
    

 
 
ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 1 
ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจ [ 8 เม.ย. 2564 ]   อ่าน 5 

วัดสว่างอารมณ์
 
 
 
  
 
ทต.ประชาสุขสันต์ เผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อวัสดุ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (วาตภัย) โ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.นิคมทุ่งโพธิ์ทะเล ประกาศเทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จัดจ้ [ 9 เม.ย. 2564 ]    อ่าน 1 
 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2564 สน.บถ. มท 0809.2/ว53 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564กสว. มท 0820.3/ว728 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญาควบรวมกิจการ ด่วนที่สุด กค. มท 0808.3/ว724  [ 8 เม.ย. 2564 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว719  [ 8 เม.ย. 2564 ]
มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว723  [ 8 เม.ย. 2564 ]
ส่งคำแนะนำ ตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีฯ ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2043  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 กม. มท 0804.3/ว711  [ 7 เม.ย. 2564 ]
ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว17  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว717 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การเบิกค่ายาบรรเทาอาการข้อเสื่อมที่ออกฤทธิ์ช้า และกลุ่มยาฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว718  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับงบดำเนินงานของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่ากระแสไฟฟ้า) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว714  [ 7 เม.ย. 2564 ]
หลักเกณฑ์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคและแนวทางการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว716  [ 7 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ไตรมาสที่ 3 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว715  [ 7 เม.ย. 2564 ]
จัดการแข่งขันทักษะการใช้ภาษาไทยของเยาวชน กศ. มท 0816.3/ว709 [เอกสารแนบ]  [ 7 เม.ย. 2564 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครู : กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี/คณิตศาสตร์ เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ สร้างสรรค์นวัตกรรมและพัฒนาสมรรถนะครูยุคใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 4 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว706 [รายชื่อ] [ตารางอบรมฯ]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 5 เม.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการสุขภาพประจำปี กสธ. มท 0819.2/ว703  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติราชนารี (งวดที่ 1) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว699 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 5 เม.ย. 2564 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว15 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [รายละเอียด]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีพ้นจากตำแหน่ง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว1959 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 2 เม.ย. 2564 ]
 
 


จ้างทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลางหมายเลขทะเบี [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พลาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเ [ 31 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์ [ 31 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเนิ [ 30 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์สำหรับเด็กและเ [ 30 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุ อุปกรณ์ เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมและพัฒน [ 29 มี.ค. 2564 ]จ้างทำอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่มตามโครงการฝึกอบ [ 24 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลองส่งน้ำเพื่อการเกษตร [ 4 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำหรับเด็กและ [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะ [ 3 มี.ค. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ของกองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างหลังคาอเนกประสงค์ สำหรับเด็กและ [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย [ 3 มี.ค. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาย [ 2 มี.ค. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับโรงเร [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนพลาสเจอร์ไรส์ให้กับศูนย์ [ 25 ก.พ. 2564 ]ซื้อพัสดุเพื่อใช้ในโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำ [ 19 ก.พ. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลองคณฑี หมู่ที่ 1 บ้านห [ 3 ก.พ. 2564 ]

 
 


ทต.คลองลานพัฒนา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งลาน) หมู่ที่ 1 [ 9 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซม(เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างจ้างทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์โครงการจัดการขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว ซื้อจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 8 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างเหมาโครงการเปลี่ยนท่อเมนน้ำประปา ซอยเทศบาล ๒๔ (บ่อทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 7 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 5 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างดาดคอนกรีตกันน้ำกัดเซาะ (บริเวณไร่นายเลิศ) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตย ตำบลคลองลาน [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(สำนักงานป [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธ [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเ [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก (กองการศึกษาฯ) โดยวิธีเฉพาะเจ [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐VA (สำนักงานปลัด) โดยวิธี [ 2 เม.ย. 2564 ]อบต.ยางสูง ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (สำนักงานปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยยายเภา) หมู่ที่ ๙ บ้านคลองเตย ตำบลคลองลานพั [ 1 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยกล้าหาญ) หมู่ที่ ๖ บ้านเลิงกะพงษ์ ตำบลคลองล [ 1 เม.ย. 2564 ]ทต.คลองลานพัฒนา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายแม่แจง) หมู่ที่ ๑๘ บ้านกระเหรี่ยงน้ำตก ตำบล [ 1 เม.ย. 2564 ]อบต.หนองหลวง จ้างทำวารสารรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โด [ 31 มี.ค. 2564 ]

 
 
     
 
กพ 0023.3/ว 1682 กฎกระทรวงว่าด้วยการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1707 การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1708 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม สำหรับเจ้าพนักงานสาธารณสุข ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ประจำปี 2564  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.3/ว 1690 การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 [ แนบ1 ] [ แนบ2 ] [ แนบ3 ]  [ 8 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1691 การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2563  [ 7 เม.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว1633 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1629 ติดตามผลการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1628 แผนการปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ. 2564  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1632 แนวทางการจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม  [ 5 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 3080 การอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการบริหารการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมแก่บุคลากรและเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยว ประจำปี 2564  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1612 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชั่น พ้นภัย  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1614 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังและดาวน์โหลดไทยพีบีเอสพอดแคสต์เพิ่มเติม  [ 2 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1613 การจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)สังกัดองคืกรปกครอง่สวนท้องถิ่น กลุ่มคัดกรองใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2563  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1611  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เพจ Facebook กองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น-กปท.  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1617 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1616  การโอนเงินภาษีมููลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติการจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมีนาคม 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว1615 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 งวดที่1/2564  [ 1 เม.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1585 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 3 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2564)  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 1586 การจัดสรรงบประมารเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งวดที่ 3 จำนวน 2 เดือน (เดือนเมษายน - เดือนพฤษภาคม 2564)  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 1584 การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อการค้า  [ 31 มี.ค. 2564 ]  
    
 
 
 
 
 


เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711 ,
       087-842-8829