หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 


โครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะมูลฝอย (3Rs) ในพื้นที่ตำบลหนองหลวง [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 18 


ส่งมอบขยะอันตราย (ถ่านไฟฉาย หลอดไฟ ขวดยาฆ่าแมลงและบรรจุภัณฑ์สารเคมีอันตราย) ให้ท [ 20 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 17 


โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง (พ.ศ.2556 - 2570) [ 10 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 15 


อบรมโครงการรวมพลคนกู้ภัยขององค์การสาธารณกุศล ประจำปี 2564 รุ่นที่ 11 [ 5 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 16 


โครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการดูแลเด็กก่อนวัยเรียน 2 - 5 ปี แก่ พ่อ แม่ ผู้ป [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 22 


โครงประชุมผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 23 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 20 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น [ 20 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 20 


โครงการอบรมให้ความรู้การปฐมพยาบาลเบื้องต้น สำหรับครูผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 18 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้ง [ 16 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 12 


มอบเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบและบุคคลปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 15 


มอบเกียรติบัตรให้กับ แม่ดีเด่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลว [ 11 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 10 


การประชุมชี้แจงโครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ [ 10 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 6 


ตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment [ 9 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 19 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยที่ 3 ครั้ง [ 3 ส.ค. 2564 ]   อ่าน 16 


ประชุมพนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 12 


อบรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ อสม.ตำบลหนองหลวง ที่จะเข้าอยู่เวรเพื่อปฏิบัติหน้า [ 29 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 19 


จัดตั้งศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation) [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 26 


จิตอาสาปลูกป่าสวนป่าหนองหลวง [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 34 


โครงการ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน สืบสาน 100 ล้านต้น [ 27 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 28 


หารือแนวทางการบริหารจัดการสถานที่ควบคุมโรคที่ภาครับจัดตั้งขึ้นในระดับตำบล(Local [ 12 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 26 


ต้อนรับคณะกรรมการประเมิน กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม กศน.ตำบลหนองหลวง [ 9 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 24 


ประชุมหารือแนวทางการจัดหาวัคซีนโควิด - 19 ให้กับประชาชนตำบลหนองหลวงที่ยังไม่ได้ร [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 26 


ประชุมหารือแนวทางการเปิดการเรียนการสอน ในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 [ 2 ก.ค. 2564 ]   อ่าน 24 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่นตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2564 สมัยที่ 2 ครั้งที่ [ 15 มิ.ย. 2564 ]   อ่าน 27 
    

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
    
       
 
เว็บไซต์ อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (6 เม.ย. 2564)    อ่าน 30533  ตอบ 43  
การรับสมัครเด็กปฐมวัย ศพด.อบต.หนองหลวง (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 61  ตอบ 1  
ตำแหน่งพนักงานจ้าง (22 มี.ค. 2564)    อ่าน 79  ตอบ 1  
 
    
       
 
อบต.สระแก้ว หลักฐานที่ใช้ในการ ลงสมัคร สมาชิก อบต. (25 ก.ย. 2564)    อ่าน 23009  ตอบ 6
อบต.อ่างทอง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (22 ก.ย. 2564)    อ่าน 1535  ตอบ 53
อบต.นครชุม เว็บไซต์ อบต.นครชุม อำเภอเมือง จ.กำแพงเพชร เปิดให้บริการแล้วค่ะ (14 ก.ย. 2564)    อ่าน 3736  ตอบ 3
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ย. 2564)    อ่าน 4480  ตอบ 134
อบต.คลองน้ำไหล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (13 ก.ย. 2564)    อ่าน 2763  ตอบ 41
ทต.ลานกระบือ ขอไฟส่องสว่าง (9 ก.ย. 2564)    อ่าน 51  ตอบ 2
อบต.วังควง การประมง,ตกปลา (6 ก.ย. 2564)    อ่าน 8  ตอบ 0
ทต.วังยาง เว็บไซต์ ทต.วังยาง อ.คลองขลุง จ.กำแพงเพชร ให้บริการแล้วค่ะ (6 ก.ย. 2564)    อ่าน 375  ตอบ 1
อบต.หัวถนน การจัดการน้ำ (2 ก.ย. 2564)    อ่าน 28  ตอบ 1
อบต.เพชรชมภู ชำระภาษีบำรุงที่ดิน (2 ก.ย. 2564)    อ่าน 23  ตอบ 1
 
    

 
 
ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและย [ 16 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 6 
ผลทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำประปาหมู่บ้าน [ 14 ก.ย. 2564 ]   อ่าน 4 

วัดสว่างอารมณ์
 
 
 
  
 
อบต.ท่าไม้ โครงการ อสม.ท้าใจ ชวนออกกำลังกายสะสม ปี 2563 [ 28 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 41 
ทต.ลานกระบือ สถานการณ์ COVID - 19 เทศบาลตำบลลานกระบือ ประจำวันที่ 24กันยายน 2564 [ 24 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
 
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
 
 


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัดฯ [ 23 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดวางท่อ คสล. ๐.๖๐ ม. หมู่ที [ 21 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ ของกองคลัง โดยวิ [ 20 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและห้องป้อง [ 16 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๓ รายการ ของสำนักปลัด [ 16 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ชนิดช่องเดียว [ 15 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดลอกคลองและขุดลอกวัชพืช ระบา [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างเหมาทำอาหารและเครื่องดื่มโครงการสนับสนุนการดำเ [ 14 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์เพื่อใช้โครงการสนับสนุนการดำเนินกา [ 14 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดและขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อก [ 13 ก.ย. 2564 ]จ้างโครงการร้องทุกข์ขุดและขุดลอกคลองระบายน้ำเพื่อก [ 13 ก.ย. 2564 ]โครงการเสริมแอสฟัลติกคอนกรีตและซ่อมสร้างถนนลาดยางแ [ 10 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจ [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉ [ 9 ก.ย. 2564 ]ซื้อยางรถยนต์ กองช่าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โด [ 8 ก.ย. 2564 ]แอร์แบบแขวน ขนาด ๑,๕๐๐ BTU ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอง [ 8 ก.ย. 2564 ]

 
 


อบต.หัวถนน ซื้อจัดซื้อกระสอบทราย จำนวน 5,000 ใบ เพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยฉับพลันทันที กรณีน [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกกนา-คลอวัดโบสถ์ หมู่ที่ 1 บ้านหาดชะอ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างบ้านนายผดุงทรัพย์ พันธุ์ศิลป์ - บ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายขาณุวรลักษบุรี - เกาะตาล หมู่ที่ 5 บ้ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายบุ่ง ศรีสาย หมู่ที่ 6 บ้านหนอง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายสมร โสระมัด - ปลายเหมืองไฟฟ้า [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเรียบคลองอ้ายเจ๊ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสำนักสงฆ์ หมู่ที่ 1 บ้านหาดชะอม โดยวิ [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.แสนตอ จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองกรด หมู่ที่ 6 บ้านหนองเหมือด โดยว [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.หนองหลวง ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ ของสำนักปลัดฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย SML รหัสสายทาง กพ.ถ.54-067 หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ย. 2564 ]อบต.ปางตาไว จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย SML รหัสสายทาง กพ.ถ.54-067 หมู่ที่ 10 [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.บ้านพราน จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลติกท์คอนกรีต สายบ้ [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนภักดีประชา [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนพระอินทร์สถิตย์ (ทางไปหนองคล้า) [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหลังบ้านประธานบุญส่ง - ซอยเทียนสันต์ 5 [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเจริญสุข [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลไทรงาม ด้านทิศตะวันตก [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้าบ่อขยะเทศบาลตำบลไทรงาม ด้านทิศตะวันออก [ 23 ก.ย. 2564 ]ทต.ไทรงาม ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2564 ]

 
 
     
 
กพ 0023.4/ว 4436 แผนการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว 4424 โอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
กพ 0023.5/ว463 แนวทางและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (CoST) ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  [ 21 ก.ย. 2564 ]    
กพ 00230.3/ว 4347 ขอส่งหนังสือ คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  [ 17 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4323 การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัติยราชนารี (งวดที่ 2)  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4324 การบริหารจัดการและของเสียอันตราย  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4325 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้น ทำหมัน และ/หรือฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในกิจกรรม วันป้องกันโรคเบรีส์ (พิษสุนัขบ้า) โลก  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4326 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมสุขภาพ  [ 16 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4291 รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ไตรมาส 3) (ดู : 5)  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4290 แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตสมพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตส  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4267 ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนาดเล็กให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ดู : 5)  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4247 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานฯขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนิน (ดู  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.3/ว 4248 หลักเกณฑ์มาตรการช่วยเหลือเทศบาลและเมืองพัทยาที่กู้เงินเพื่อดำเนินกิจการอื่น กับเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล และมีความประสงค์จะขอพักชำระหนี้ต้นเงินกู้ สำหรับสัญญาเงินกู้ที่มีระยะเวลาการชำระหนี้ 10 ปี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือไวรัสโคโรนาขยายระยะเว  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4249 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564 (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4258 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (ทต. และ อบต.) (ดู : 95) [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4250 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4259 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่อมปี (อบจ. และ ทม.) (ดู : 12)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4251 กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2564 (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 0023.5/ว 4256 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนกรกฎาคม 2564 (ดู : 29)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
กพ 00230.3/ว 4222 ขอความอนุเคราะห์พิจารณาแผนงานด้านสาธารณสุขเข้าแผนพัฒนาท้องถิ่น (ดู : 0)  [ 10 ก.ย. 2564 ]  
    
 
 
 
 
 
 
E-Service
 
คำขอกำลัง
อปพร.
แบบคำร้องขอรับการช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย
แบบคำร้องขอรับบริการสนับสนุน
น้ำอุปโภคบริโภค
แบบคำร้องขอซ่อม
ไฟฟ้าสาธารณะ
 
แบบฟอร์มการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชน
แบบฟอร์ม
รับเรื่องร้องทุกข์
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ระบบสอบถามการชำระภาษีที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย
 
 


เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711