หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พ [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 12 


มอบเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบและบุคคลปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 14 


มอบเกียรติบัตรให้กับ แม่ดีเด่น ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลว [ 11 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 13 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง สมัยสามัย ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครังท [ 8 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 20 


โครงการส่งเสริมการกิน กอด เล่น เล่า เพื่อหนูน้อยสุขภาพดี มีความสุข ประจำปีงบประม [ 5 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 26 


โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส (ปรับปรุงซ่อมแซม [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 7 


ต้อนรับคณะผู้มาส่ง นายไกรวุฒิ ยืนยงค์ มาดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสวัสดิการสังคม จาก [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 8 


การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญ ประจำปี 2565 สมัยที่ 3 ครั้งท [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 9 


กิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ [ 2 ส.ค. 2565 ]   อ่าน 10 
  
 
 

กลุ่มมะพร้าวเสวยบ้านทรายทอง
  
 
 

วัดสว่างอารมณ์
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829