หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
    รายงานการประชุมพนักงาน

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 

 
 
 
 
ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยวิสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 31  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 3 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 34  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 32  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2562 สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 15 พ.ค. 2562 ]  อ่าน : 38  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 3 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 63  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 61  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 56  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 73  
 
รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงสมัยสามัญประจำปี 2561 สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 [ 30 ม.ค. 2562 ]  อ่าน : 64  
 
  (1)     2      3   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711