หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นายนุพงษ์ พลเก่ง
ประธานสภา อบต.หนองหลวง
 


นายบุญเลิศ นุ่มเกลี้ยง
รองประธานสภา


นายประเด็น หนองหลวง
เลขาณุการสภาฯ
 
 


นายเช้า พลอาจ
ส.อบต.หมู่ที่ 1


นายสำเนา นาคสวัสดิ์
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายมานิตย์ รอดเจริญ
ส.อบต.หมู่ที่ 2


นายเรวัตร กนกสิงห์
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายประคอง มาน้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 3


นายเสงี่ยม จันทร์เรือง
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายนพดล มุกดา
ส.อบต.หมู่ที่ 4


นายเอี๊ยด มากอยู่
สมาชิกสภา หมู่ที่ 5


นายคำรณ พรน้อย
ส.อบต.หมู่ที่ 6


นางสี แป้นจันทร์
ส.อบต.หมู่ที่ 7


นายอัน มากอยู่
ส.อบต.หมู่ที่ 8


นายปรีชา ยุพาครบุรี
ส.อบต.หมู่ที่ 9
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711 ,
       087-842-8829