หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 


นายนุพงษ์ พลเก่ง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
-
โทร : 087-313-7338
 


นายบุญเลิศ นุ่มเกลี้ยง
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
-
โทร : 095-306-2856


นายประเด็น หนองหลวง
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
-
โทร : 081-039-3302
 
 


นายเช้า พลอาจ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 1
โทร : 089-058-0411


นายคมสันต์ ส่องแสง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 2
-
โทร : 092-779-6287


นายเรวัตร กนกสิงห์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 3
-
โทร : 094-576-1998


นายนพดล มุกดา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 4
-
โทร : 063-878-6567


นายสุริยง ไกรตะโม่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 5
-
โทร : 093-037-7483


นายนันทกร ขาวทุ่ง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 6
-
โทร : 080-517-0717


นางสาวฐิตินันท์ ประสม
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 7
-
โทร : 062-305-3969


นายสมชาย เสือเณร
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 9
-
โทร : 082-378-9135


นายวันชาติ มาน้อย
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 11
-
โทร : 061-685-7506


นางขวัญใจ จันทวิบูลย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 12
-
โทร : 087-736-2674


นายวิรัตน์ เหมบุรุษ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 13
-
โทร : 080-625-5156


นายครองศักดิ์ พันภู่
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 14
-
โทร : 064-709-4299
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829