หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

เมื่อ วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และ ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่สำคัญของชาติ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 10.22 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 44 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย