หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 

 
การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

เมื่อ วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลหนองหลวงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหนองหลวง เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน และ ประชาชน ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เพื่อให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ รู้จักเคารพกฎกติกาการแข่งขัน ซึ่งจะนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอนาคตที่สำคัญของชาติ โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 2 ประเภทคือกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 10.22 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 73 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/18

ลำดับภาพที่ 2/18

ลำดับภาพที่ 3/18

ลำดับภาพที่ 4/18

ลำดับภาพที่ 5/18

ลำดับภาพที่ 6/18

ลำดับภาพที่ 7/18

ลำดับภาพที่ 8/18

ลำดับภาพที่ 9/18

ลำดับภาพที่ 10/18

ลำดับภาพที่ 11/18

ลำดับภาพที่ 12/18

ลำดับภาพที่ 13/18

ลำดับภาพที่ 14/18

ลำดับภาพที่ 15/18

ลำดับภาพที่ 16/18

ลำดับภาพที่ 17/18

ลำดับภาพที่ 18/18
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711