หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
กิจกรรมตรวจความพร้อมรับเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง ปี 2562  
 

วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงและจิตอาสาตำบลหนองหลวง ได้ร่วมกิจกรรมตรวจความพร้อมรับเหตุอุทกภัยและภัยแล้ง ปี 2562 โดยมีการตรวจความพร้อมกำลังพล เครื่องจักรกลสาธารณภัย เครื่องมือ อุปกรณ์ ของหน่วยงาน ณ หน้าที่ว่าการอำเภอลานกระบือ

 

ข่าว ณ. วันที่ 23 ก.ค. 2562 เวลา 14.16 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 57 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย