หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
 
สรุปผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานบริการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการบริการจัดการศึกษาปฐมวัย)  
 

     สรุปผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานบริการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมการบริการจัดการศึกษาปฐมวัย) จากการดำเนินโครงการดังกล่าว เด็กปฐมวัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้รับการดูแล คัดกรองการเจ็บป่วยและส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการที่ดีเหมาะสมตามวัยทุกคน

 

ข่าว ณ. วันที่ 3 ต.ค. 2562 เวลา 16.48 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 32 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย