หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 

 
ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ต.ค. 2562 เวลา 13.55 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 65 ท่าน

 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711