หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 

 
มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบและปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์  
 

วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับบุคคลต้นแบบและปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้
1.ได้รับการยกย่องเชิดชูบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมพอเพียง วินับ สุจริต จิตอาสา ประจำปี 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ได้แก่
                  1.1 นางสว่าง เมฆแจ้ง  ผู้สูงอายุปราชญ์ชาวบ้าน
                  1.2  นางสาววรภา  ฤทธิ์เต็ม  ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย
2. เป็นบุคคลปฏิบัติตนเป็นที่ประจักษ์ ด้านความพอเพียง มีคุณธรรม จริยธรรม และจิตอาสา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้แก่
                    2.1 นางยุพิน  น้อยพงษ์  ครู ศพด.อบต.หนองหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 พ.ค. 2565 เวลา 14.31 น. โดย คุณ สุริยา ตองอ่อน

ผู้เข้าชม 3 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/4

ลำดับภาพที่ 2/4

ลำดับภาพที่ 3/4

ลำดับภาพที่ 4/4
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829