หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 

 
กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลหนองหลวง หมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี  
 

###กิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตำบลหนองหลวง
##วันที่ 21 มกราคม 2565 เจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ร่วมกับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ผู้ใหญ่บ้านและประชาชนผู้มีจิตอาสาของหมู่ที่ 6 บ้านใหม่สามัคคี ร่วมกันกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำของตนเอง ที่เป็นปัญหาต่อการไหลหรือระบายน้ำ แก้ไขปัญหาน้ำเสีย และการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่ และเพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน สร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม ตลอดถึงการสร้างพลังแห่งความสามัคคี และความเข้มแข็งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของทุกภาคส่วน

 

ข่าว ณ. วันที่ 24 ม.ค. 2565 เวลา 16.24 น. โดย คุณ สุริยา ตองอ่อน

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/14

ลำดับภาพที่ 2/14

ลำดับภาพที่ 3/14

ลำดับภาพที่ 4/14

ลำดับภาพที่ 5/14

ลำดับภาพที่ 6/14

ลำดับภาพที่ 7/14

ลำดับภาพที่ 8/14

ลำดับภาพที่ 9/14

ลำดับภาพที่ 10/14

ลำดับภาพที่ 11/14

ลำดับภาพที่ 12/14

ลำดับภาพที่ 13/14

ลำดับภาพที่ 14/14
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829