หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 


 
เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับกลุ่มผู้ปลูกตะไคร้เพื่อการส่งออก หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลหนองหลวง  
 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงได้เป็นวิทยากรให้ความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยให้กับกลุ่มผู้ปลูกตะไคร้เพื่อการส่งออก หมู่ที่ 9 บ้านทรายทอง ตำบลหนองหลวง
อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อเสริมสร้าง ความรู้    ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและระงับภัยต่างๆ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เมื่อเกิดภัยจากอัคคีภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัยและวัสดุอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่

 

ข่าว ณ. วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 16.07 น. โดย คุณ สุริยา ตองอ่อน

ผู้เข้าชม 17 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/16

ลำดับภาพที่ 2/16

ลำดับภาพที่ 3/16

ลำดับภาพที่ 4/16

ลำดับภาพที่ 5/16

ลำดับภาพที่ 6/16

ลำดับภาพที่ 7/16

ลำดับภาพที่ 8/16

ลำดับภาพที่ 9/16

ลำดับภาพที่ 10/16

ลำดับภาพที่ 11/16

ลำดับภาพที่ 12/16

ลำดับภาพที่ 13/16

ลำดับภาพที่ 14/16

ลำดับภาพที่ 15/16

ลำดับภาพที่ 16/16
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829