หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 


 
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองหลวง ประจำปี 2565  
 

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายน้อย พะโยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ตำบลหนองหลวง ประจำปี 2565
ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน
โดยมีนางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง กล่าวรายงาน
ณ ห้องประชุมบัวหลวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน ซึ่งจะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนในอนาคต
โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง

 

ข่าว ณ. วันที่ 30 ส.ค. 2565 เวลา 15.28 น. โดย คุณ สุริยา ตองอ่อน

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/29

ลำดับภาพที่ 2/29

ลำดับภาพที่ 3/29

ลำดับภาพที่ 4/29

ลำดับภาพที่ 5/29

ลำดับภาพที่ 6/29

ลำดับภาพที่ 7/29

ลำดับภาพที่ 8/29

ลำดับภาพที่ 9/29

ลำดับภาพที่ 10/29

ลำดับภาพที่ 11/29

ลำดับภาพที่ 12/29

ลำดับภาพที่ 13/29

ลำดับภาพที่ 14/29

ลำดับภาพที่ 15/29

ลำดับภาพที่ 16/29

ลำดับภาพที่ 17/29

ลำดับภาพที่ 18/29

ลำดับภาพที่ 19/29

ลำดับภาพที่ 20/29

ลำดับภาพที่ 21/29

ลำดับภาพที่ 22/29

ลำดับภาพที่ 23/29

ลำดับภาพที่ 24/29

ลำดับภาพที่ 25/29

ลำดับภาพที่ 26/29

ลำดับภาพที่ 27/29

ลำดับภาพที่ 28/29

ลำดับภาพที่ 29/29
<<
>>
X
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829