หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ลงตรวจผลการดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  
 

วันที่ 20 กันยายน 2562 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ลงตรวจผลการดำเนินการใช้จ่ายเงินอุดหนุนของโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ที่ได้รับเงินอุดหนุน

 

ข่าว ณ. วันที่ 25 ก.ย. 2562 เวลา 08.31 น. โดย คุณ อนุศักดิ์ ใจสมัคร

ผู้เข้าชม 34 ท่าน

 
 
 
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย