หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ไตรมาส 1 ปนะจำปีงบประมาณ 2563  6 ม.ค. 2563 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  15 ต.ค. 2562 30
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562   8 ต.ค. 2562 16
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  8 ต.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  8 ต.ค. 2562 19
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  4 ต.ค. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษของ นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ชื่อ นวัตกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1(แผน-กิจกรรมที่-6)  4 ต.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษของ นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ชื่อ นวัตกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื้อใหญ่สำหรับเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาล 1(คู่มือ-กิจกรรมที่-6)  4 ต.ค. 2562 29
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน ของ อบต.หนองหลวง ไตรมาส 4  4 ต.ค. 2562 55
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  1 ต.ค. 2562 20
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711