หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   4 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการดำเนินงาน ของ อบต.หนองหลวง ไตรมาส 4   4 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   15 ต.ค. 2562 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2562    8 ต.ค. 2562 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   8 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์มาตรการการลดใช้พลังงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563   8 ต.ค. 2562 3
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษของ นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ชื่อ นวัตกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื   4 ต.ค. 2562 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขออนุญาตเผยแพร่ผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษของ นางอมรรัตน์ ฤทธิ์อยู่ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ชื่อ นวัตกรรมการเล่นเกมกลางแจ้งเพื่อพัฒนาความสามารถด้านกล้ามเนื   4 ต.ค. 2562 10
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   1 ต.ค. 2562 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562    25 ก.ย. 2562 4
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 45