หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม บุคลากร ศพด. ประจำปี 2561   24 พ.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน   22 พ.ค. 2562 44
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต   21 พ.ค. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปี 2562   21 พ.ค. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ   21 พ.ค. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม   21 พ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ประกาศมาตรการเผยแพร่่ข้อมูลต่อสาธารณะ   21 พ.ค. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562   3 พ.ค. 2562 65
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561   1 พ.ค. 2562 79
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานสรุปผลการประเมินการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   30 เม.ย. 2562 59
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711