หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ฐานข้อมูลบุคลากร   29 เม.ย. 2562 41
ข่าวประชาสัมพันธ์   การสร้างสุขภาพแวดล้อมในการทำงาน   29 เม.ย. 2562 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์การใช้แผนพัฒนาพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล 3 ปี (ปีพ.ศ.2561-2563)   29 เม.ย. 2562 49
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหา และการเลือกสรร พนักงานจ้าง   29 เม.ย. 2562 40
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเรื่อง หลักเกณฑ์การบรรจุแต่งตั้ง   29 เม.ย. 2562 51
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   29 เม.ย. 2562 50
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม   26 เม.ย. 2562 67
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ 2561   26 เม.ย. 2562 56
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเรื่อง หลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่   25 เม.ย. 2562 58
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวงเรื่อง หลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง   25 เม.ย. 2562 54
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 45
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711