หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
  ค้นหา :   ยกเลิกการค้นหา
 
หมวด   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  29 พ.ย. 2565 1
ข่าวประชาสัมพันธ์   โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย ธงไตรรงค์ ธำรงไทย  17 พ.ย. 2565 7
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA)  16 พ.ย. 2565 6
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ รายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565  16 พ.ย. 2565 2
ข่าวประชาสัมพันธ์   ขอเชิญชวนชาวตำบลหนองหลวงจัดทำถังขยะเปียกในครัวเรือน   28 ต.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   รวมพลังไทย ขจัดภัยยาเสพติด อบต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร JUST SAY NO  27 ต.ค. 2565 4
ข่าวประชาสัมพันธ์   เชิญชวนประชาชนเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพในราคาประหยัด ตามโครงการพาณิชย์...ลดราคา! ช่วยประชาชน ปี 2565  20 ต.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   เขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย/เขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน(อุทกภัย)ในพื้นที่อำเภอลานกระบือ  17 ต.ค. 2565 12
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์ประกาศมาตรการลดใช้พลังงาน ปีงบ 2566  17 ต.ค. 2565 14
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชาสัมพันธ์แผนเสริมสร้างวินัยประจำปี พ.ศ.2566  17 ต.ค. 2565 10
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 68
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829