หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
หมวด ท้องถิ่น   หัวข้อข่าว วันที่ ผู้เข้าชม
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.คลองลานพัฒนา   ประชาสัมพันธ์ สรุปสภาวะการค้าจังหวัดกำแพงเพชร   30 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน    30 ก.ย. 2563 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์พลังงาน   30 ก.ย. 2563 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคล SRA ศพด.บ้านชัยมงคล   30 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเป็นรายบุคล SRA ศพด.บ้านบึงหล่ม   30 ก.ย. 2563 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.โนนพลวง   ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) ปี 2563 ระดับประเทศ (กลุ่ม M ชุมชนขนาดกลาง)   30 ก.ย. 2563 0
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.คลองน้ำไหล   รายงานการประชุมคณะกรรมการติมตามและประเมินผลโครงการของหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนกิจการงานประเพณีให้แก่อำเภอคลองลาน โครงการสารทไทยกล้วยไข่เมืองกำแพง   30 ก.ย. 2563 3
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าขุนราม   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม    29 ก.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าขุนราม   โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด To be number one (ศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี   29 ก.ย. 2563 5
ข่าวกิจกรรม อบต.ท่าขุนราม   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม   29 ก.ย. 2563 3
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3,035
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711