หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 


ประชุมการเซ็น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมส่งเสริมมาตรการองค์กรเพื่อความป [ 7 ก.พ. 2563 ]   อ่าน 2 


โครงการเข้าร่วมทำการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภ [ 24 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 8 


โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ป [ 17 ม.ค. 2563 ]   อ่าน 14 
  
 
 
 
มะพร้าวเสวย
มะพร้าวเสวย
ราคา : เริ่นต้นที่ 100 บาท
ผลิตโดย : กลุ่มอาชีพทำมะพร้าวเสวย
จำนวนผู้เข้าชม : 3168 ท่าน
 
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711