หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
  
 
    แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ฉบับ 3 [ 1 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 37  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 2 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 36  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขครั้งที่ 1 [ 1 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 28 ก.พ. 2563 ]  อ่าน : 111  
 
แผนดำเนินงาน 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 154  
 
แผนดำเนินงาน 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 123  
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 158  
 
  (1)  
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711 ,
       087-842-8829