หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
งบแสดงรายรับ-รายจ่าย
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564 ในรอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 63-31 มี.ค. 64) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 21  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2564 (แผนการใช้จ่ายเงิน) [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
รายงานแสดงผลการดำเนินงานและสรุปรายรับ รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 2 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 10  
 
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 [ 5 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ช่วงระยะเวลา 6 เดือน (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 63) [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2563(แผนการใช้จ่ายเงิน) [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 7  
 
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ช่วงระยะเวลา 6 เดือน (1 ต.ค. 62-31 มี.ค. 63) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 49  
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 (แผนการใช้จ่ายเงิน ไตรมาส 1,2และ 3) [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 35  
 
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 พ.ค. 2563 ]  อ่าน : 25  
 
  (1)