หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
แผนจัดหาพัสดุ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ จ่ายขาดเงินสะสม ครนั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 11  
 
ประกาศเผยแพร่แผนจัดหาพัสดุ ทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 22 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 14  
 
ประกาศเแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 18  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 26  
 
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]  อ่าน : 33  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง(เงินอุดหนุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 32  
 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 41  
 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พศ.2563 [ 6 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 34  
 
  (1)