หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 [ 8 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2564 [ 4 ก.พ. 2564 ]  อ่าน : 8  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 [ 8 ม.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 10 พ.ย. 2563 ]  อ่าน : 5  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 [ 6 ต.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 [ 15 ก.ย. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2563 [ 5 ส.ค. 2563 ]  อ่าน : 13  
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]  อ่าน : 18  
 
  (1)     2