หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
  
 
    ข้อบัญญัติ
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
แผนดำเนินงาน [ 25 เม.ย. 2562 ]  อ่าน : 121  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2562 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 78  
 
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 2561 [ 12 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 [ 16 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 53  
 
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 16 พ.ค. 2560 ]  อ่าน : 153  
 
ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปี 2559 [ 22 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 154  
 
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) [ 22 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 117  
 
ประกาศการใช้ข้อบัญญติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 129  
 
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 [ 22 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 70  
 
  (1)     2      3   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711