หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
  
 
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ปรกาศ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 13 มี.ค. 2566 ]  อ่าน : 47  
 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 32  
 
ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 30 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 35  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ Do s and Don ts ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 57  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 49  
 
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม ในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 19 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 65  
 
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 48  
 
ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 32  
 
  (1)     2   
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829