หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
  
 
    นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง เรื่อง แนวทางปฏิบัติ Do s and Don ts ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 19 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศข้อกำหนดจริยธรรม ในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 19 ม.ค. 2566 ]  อ่าน : 3  
 
ประชาสัมพันธ์ คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 9 ธ.ค. 2565 ]  อ่าน : 1  
 
ประกาศมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 20  
 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง จังหวัดกำแพงเพชร พ.ศ.2552และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 [ 22 เม.ย. 2565 ]  อ่าน : 17  
 
ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง [ 29 มี.ค. 2564 ]  อ่าน : 16  
 
  (1)  
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829