หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
 
  
 
    กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกระ ตำบลปากพนังตะวันออก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพืชที่คุมครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2564 [ 16 ส.ค. 2564 ]  อ่าน : 0  
 
แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 และขอให้ติดตามและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 4  
 
แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีผู้ประเมินกับผู้รับประเมินมีปัญหาความขัดแย้งหรือเป็นคู่กรณี [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 3  
 
ขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 [ 2 ก.ค. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
แจ้งขอให้มีการศึกษาคดีของนายวรนาถร สุดาจันทร์ พนักงานส่วนท้องถิ่น ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้มีมติชี้มูลความผิดแล้ว [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 1  
 
แจ้งขอให้มีการศึกษาคดีของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ได้มีมติแล้ว [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(เพิ่มเติม) [ 23 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 2  
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 [ 10 มิ.ย. 2564 ]  อ่าน : 6  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711