หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 


 คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 


สรุปผลการดำเนินโครงการการดำเนินงานบริการศูนย์เด็กเล็กคุณภาพ ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 3 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 32 


โครงการกิจกรรมป้องกัน แก้ไขปัญหาตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 26 


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุนได้ลงตรวจผลการดำเนินการใช้จ่ายเ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 22 


โครงการเวทีประชาคม จัดทำแผนสุขภาพชุมชนตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 23 


เทศบาลตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 21 


โครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชน จิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “จิตอาสาพ [ 25 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 16 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
งานซ่อมบำรุงระบบประปา
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ
งานซ่อมบำรุงถนน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานซ่อมขุดลอกคลอง , วางท่อ
งานบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานช่วยเหลือสาธารณภัย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 
  (1)     2      3      4