หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
 
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
งานซ่อมบำรุงระบบประปา
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยพิการ
งานซ่อมบำรุงถนน
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
งานซ่อมขุดลอกคลอง , วางท่อ
งานบริการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ
การรับชำระภาษีป้าย
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
งานช่วยเหลือสาธารณภัย
การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่
งานสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค
 
  (1)     2      3      4   
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829