หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
         ความเป็นอยู่ของประชาชน ในตำบลหนองหลวง จะอาศัยอยู่รวมกันอย่างเรียบง่าย ประชาชนในตำบล มีคุณภาพชีวิตที่ดีเพราะมีการศึกษาและ สาธารณสุข อย่างทั่วถึงประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพเกษตรกรรม และชาวตำบลหนองหลวงนับถือศาสนาพุทธมีวัดเป็น ศูนย์รวมจิตใจทำให้ชาวตำบลอยู่กันอย่างสงบสุข  
     เนื่องจากได้มีการจัดตั้งที่พักสายตรวจ 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านประดาเจ็ดรัง มีเจ้าหน้าที่ประจำตลอดเวลา จำนวน 3 นาย ทำให้มีความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ สิน เป็นอย่างมาก  
 
 
 
    ชาวตำบลหนองหลวง นับถือศาสนาพุทธเป็นศาสนา
หลัก โดยคิดเป็น 100 % ของประชากรในตำบล ซึ่ง
วัดที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวตำบลหนองหลวง
คือ วัดสว่างอารมณ์
 
 
     
  ตำบลหนองหลวง มีสถานีอนามัยขนาดกลาง 2 แห่ง ตั้งอยู่ ที่บ้านบึงมาลย์ หมู่ที่ 4 และ บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 8 มี เจ้าหน้าที่ให้บริการประชาชน 6 คน มี อสม. 150 คน  
     
 
 
  การศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง โรงเรียน
ประถมศึกษา 8 โรงเรียน ดังนี้
  โรงเรียนบ้านหนองปากดง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1
  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3
  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4
  โรงเรียนบ้านหนองหลวง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8
  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 6
  โรงเรียนบ้านทรายทอง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 9
  โรงเรียนบ้านบ้านประดาเจ็ดรัง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 13
  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี ตั้งอยู่ หมู่ที่ 12
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 ศูนย์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปากดง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองหลวง
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านบึงมาลย์
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ
     
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829