หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5

คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
    หัวหน้าส่วนราชการ
 
 
 
 


นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
รักษาราชการแทน ปลัด อบต.
โทร : 081-7407332
 
หัวหน้าส่วนราชการ
 


นางภัทรานิษฐ์ จันทะลี
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 088-4216308


นางรุ่งรัตน์ จันทร์กล่ำ
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 081-7407332


นายธนิตย์ เขม้นกิจ
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 095-0029556
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 055-857-711