หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
ยินดีต้อนรับเข้าสู่
เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
.........................................
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
อบต.หนองหลวง ใส่ใจสุขภาพประชาชน
เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่แข็งแรง
การทำการเกษตร โดยยึดหลักเกษตรธรรมเทค
ของเกษตรกรชาวหนองหหลวง อ.ลานกระบือ
ทอฟฟี่มะพร้าวเสวย
สินค้า OTOP ประจำตำบลหนองหลวง
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหลวง
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
1
2
3
4
5


คำขวัญ ตำบลหนองหลวง ประเพณีสงกรานต์ยิ่งใหญ่ น้ำใสหนองหลวง แหล่งผลผลิตทั้งปวง โชติช่วงบ่อน้ำมัน
 
 
  
 
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
 
 
  ถนนในการคมนาคมตำบลหนองหลวง
 
 
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาและซ่อมแซมถนนสะพาน ทางเท้าและเกาะกลางถนน รวมทั้งระบบการระบายน้ำ
 
สำรวจ ตรวจสอบ ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
 
พัฒนาปรับปรุงสถานีขนส่งและการการจราจร
 
การสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำให้เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายที่เอื้อต่อการเกษตร
 
การวางแผนและสนับสนุนการจดทำผังเมือง
 
  สถานศึกษาในตำบลหนองหลวง

 
การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการจัดการศึกษาทุกเพศวัยและบุคคลทางการศึกษา เพื่อสร้างโอกาสที่มีคุณภาพ
 
การส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และประเพณีของท้องถิ่น
 
การส่งเสริมทะนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นองค์กรทางศาสนาที่มีบทบาทสำคัญ ในการปลูกฝั่งคุณธรรมจริยธรรมและปรองดองสมานฉันท์
 
การส่งเสริมวามร่วมมือและเสริมสร้างความมั่นคงของประชาคมอาเซียน
 
 
  พื้นที่การเกษตรอันอุดมสมบูรณ์

 
การส่งเสริมและสนับสนุนให้รู้จักดำรงตนเองตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
การส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการพัฒนาการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
การส่งเสริม และสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายเพื่อบริหารจัดการการผลิตเกษตรปลอดภัย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 087-842-8829